Yabancılar için ikamet izniyle uyumlu sağlık sigortası

Özel bir sağlık sigortasına sahip olmak, Türkiye’de geçerli bir ikamet iznine sahip olacak tüm yabancılar için yasal bir zorunluluktur. Ülkemizde ikamet iznine başvuru yapacak yabancılara farklı firmalar farklı konseptlerde yabancı sağlık sigortası hizmetleri sunmaktadır. 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük yabancıların, bir veya daha fazla yıl süreli oturma izni başvurularında alacakları ikamet izni başvurularında ayakta tedavi, yatarak tedavi ve diğer sağlık harcamalarını kapsayacak bir sağlık sigortası ibraz ediyorlar.

Dünya giderek daha da globalleşirken sınırların olmadığı ve her anlamda seyahat özgürlüğü olan çeşitli durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Sadece keyfi seyahatler değil, yaşam alanlarının değiştirilmesi, iş değişikliği, zorunlu ya da isteğe dayalı göç gibi temel sebeplerden ötürü de insanlar ülke değiştirebilmektedir. Örnek olarak ülkesindeki iç karışıklıktan dolayı tıbbi alanda ilerleyemeyen doktorlar, ülkesine ambargo konduğu için rahat şekilde seyahat edemeyen öğretmenler ya da bunlara benzer örnekler çeşitli ülkelere göç edip oralarda yaşayarak söz konusu sorunlardan kurtulmayı amaçlarlar. Kimi göçmenler sürekli olarak, kimileri ise geçici şekilde ülkemize gelebilirler. İkametgah alınması, yerleşim, çalışma izni, oturma izni ve sağlık sigortası gibi çok farklı ve önemli kavramlar da bu noktada dikkat çeker. Özellikle de yabancı sağlık sigortası bu tarz insanlar için en kritik olan konuyu oluşturur. Herhangi bir sağlık sorununda bu sigorta sayesinde hızlı ve doğru sağlık hizmetleri alınırken, insanca yaşamak için de tüm bu detaylar gereklidir.

Yabancıların ülkemizde yerleşik olarak yaşamaya başlaması veyahut da farklı ülkelere göç etmeleri ve oralarda kalmaları oldukça normaldir. Globalleşen ve gelişen dünyada birbirinden farklı sebeplerden ötürü yabancıların çeşitli yerleşim değişikliklerini gerçekleştirdikleri ve birçok değişik sebepten ötürü de ülkemize de geldikleri görülebilir. Elbette ki sebebi ne olursa olsun her yabancı gittiği ülkede haklarını, sorumluluklarını bilerek ve buna göre hareket ederek yaşamak mecburiyetindedir. Bu nedenle de bir takım konuların ortaya çıktığı görülebilir. Örnek olarak yabancı sağlık sigortası her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de sağlanırken, bu tarz sağlık sigortalarının yaptırılması noktasında bazı kural ya da kanunların bilinmesi ise elzemdir. Çünkü ancak bu şekilde hızlı reaksiyon alınabilir ve hızlı hareket edilebilir. Özellikle de günümüzde kanunların ve yönetmeliklerin bazı noktalarda çok sert ya da katı olması, aynı zamanda teamüllerin de ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi üzerine her ülkede bu konuları bilen ve alanında uzmanlaşmış olan danışmanların yabancılara yardım ettikleri görülebilir. Ülkemizde de bu durum aynıdır ve tecrübeli ekiplerin sağlık sigortası konusunda yabancılara destek oldukları ifade edilebilir.

Sağlık sigortası fiyatları nasıl belirleniyor ?

Yabancılar için ikamet izni uyumlu bir sağlık sigortasının fiyatları, sigorta poliçesini alacak yabancının yaş grubuna göre belirlenmektedir. Nispeten yüksek riskli sayılan 61-64 yaş aralığında poliçe fiyatları en yüksek seviyedeyken, riskin daha az olduğu 18-25 yaş aralığında poliçe fiyatları en düşük seviyededir. Poliçe fiyatları, sigorta şirketleri tarafından risk grubuna göre azalandan artana doğru orantılı bir şekilde belirleniyor.

Sağlık sigortası için yabancıdan hangi evraklar isteniyor ?

Yabancıların Türkiye’de geçerli bir sağlık sigortası sahibi olmaları için pasaport fotokopisi temel evrak olarak istenirken, bunun yanında da yabancının Türkiye’de geçerli bir ikamet adresinin yanı sıra baba adı da istenmektedir. Gereken evrakları ilgili sigorta şirketine sağlayan yabancı kısa süre içinde geçerli ve ikamet izniyle uyumlu bir sağlık sigortasına sahip olmuş olur, ayrıca adreslerine kargo istenmesi durumunda kargo ortalama 1-2 gün içinde yabancının elinde olacaktır.

İkamet izni uyumlu sağlık sigortanızı hemen satın alın

Başta çalışma ve oturma izni, Türk Vatandaşlığı danışmanlığı hizmetlerinin yanı sıra yabancılar için ikamet izniyle tam uyumlu sağlık sigortası satış işlemlerini de 9 yıllık tecrübesi ve yüzlerce referansı ile gerçekleştiren Ata Kurumsal Danışmanlık A.Ş. güvencesi ile sağlık sigortanızı hemen satın alabilirsiniz.