Kulak İltihabı

SON GÜNCELLEME: Ağustos 7, 2018

Kulak temel olarak üç bölümden oluşur. Bunlar; dış kulak, orta kulak ve iç kulaktır. Dış kulak, kulak kepçelerinden başlayan ve membranatympanikaya kadar olan kısımdır. Bu bölüm çevre ile ilişkidedir ve gelen uyarıların ilk ulaştığı kısımdır. Orta kulak,kulak zarı ile başlayıp pesi sıra gelen kulak kemiklerinin bulunduğu ayrıca boğaz ile iştiraki olan bir kısımdır. İç kulakta ise denge ve işitme merkezleri bulunmaktadır. Kulak iltihabı bu kısımları çevreleyen mukozalarda meydana gelen inflamasyon sonucu meydana gelir. Bu yangılanmanın meydana getirdiği semptomlar ise hastalık olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kulak iltihabına neden olan etkenler üç yol ile kulağa ulaşır. Bunlardan birincisi dışarıyla iştirakte olan dış kulak yolu aracılığıdır, diğer hematojen yolla kandaki bakterilerin kulağa ulaşması ile gerçekleşir. Sonuncu yol ise boğaz boşluğu ile iştirakinden kaynaklı orta kulağa gelen enfeksiyon etkenleridir.

 

Kulak İltihabı Nedenleri

Kulak iltihabı nedenleri bakteriel, viral, fungal, paraziter etkenlerin kulağa ulaşmalarıdır. Kulağa ulaşan etkenler kendi türüne spesifik ve bazı genel semptomlara yol açar. Bunlardan başlıcası ağrı ve işitme kaybıdır. Bunların haricinde bazı nedenlerle de kulak iltihabı görülebilmektedir. Örnek vermek gerekirse kulak bölümlerinin birinde veya birkaçında meydana gelen tümöral oluşumlar, kulağa giren yabancı cisimler ve kulak içerisindeki nem ve yağ dengesini sağlamaktan sorumlu bezlerin işlev kayıpları gibi nedenler sayılabilir. Dış kulak iltihaplarında ve orta kulak iltihaplarında özellikle ağrı çok nettir. Orta kulak iltihabı insanlarda daha sık karşılaşılır bunun sebebi orta kulak ile iştiraki sağlayan östaki borusunun boğazdaki mikroorganizmaların kulağa geçişine müsaade etmesinden kaynaklanır.

 

Kulak İltihabı Belirtileri

Dış kulak iltihabında kulak dışına doğru akan çeşitli sıvılar görülebilir. Bu sıvılar etkenin karakterine göre değişik renklerde ve kokularda olabilmektedir. Ayrıca kulağa batan yabancı cisimler sonucu da dış kulak yolundan kan gelmesi gibi semptomlar görülebilmektedir.  Dış kulakta oluşan iltihapların birçoğu kulak neminin dengesinin bozulmasından kaynaklanmaktadır. Bozulan denge ile kulak kiri dışarı atılamaz ve mikroorganizma yükü artar. Oluşan mikroorganizmaların artıkları dış kulak yolu mukozasında çeşitli erozyonlara ve bunların sonucu olarak da enfeksiyona yol açmaktadır. Orta kulak iltihabında da aynı şekilde hatta daha yoğun bir ağrı göze çarpar.Kulak iltihabı belirtilerive semptomlardan biri olarak;kulakta doluymuş gibi bir his olur ki bu içeride biriken mikroorganizma artıklarından ve bölgeye toplanmış olan immun sistem hücrelerinden kaynaklanır. İç kulak iltihabında işitme kaybına ek olarak denge kaybı görülür.

 

Kulak İltihabı Tedavisi

Kulak iltihabı tedavisi kulak iltihabına neden olan etkenin cinsine göre yapılır. Dış kulağa batan yabancı cisimlerde cismin çıkarılması ve kulak yolunun antiseptilerle temizlenmesi gerekir. İltihaba neden olan bir tümöral oluşum varsa onun ekstripasyonu şarttır. Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisi, viral enfeksiyonlarda antiviral tedavisi, fungal enfeksiyonlarda antifungaller, paraziter enfeksiyonlarda ise antiparaziter ilaçlar ile tedavi uygulaması seçilir.

Ayrıca kontrol et:

Boyun Fıtığına Hangi Bölüm Bakar

Boyun fıtığına hangi bölüm bakar, boyun fıtığı boyun omurları arasında yer alan kıkırdakların bazı nedenlere …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir