Beslenme Nedir?, Beslenmede Temel Olan Besin Öğeleri, Görevleri ve Kaynakları

SON GÜNCELLEME: Ağustos 7, 2018

Beslenme Nedir? Beslenme, büyüme yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır diye tanımlanabilir. Beslenme insan gereksinmelerinin başında gelir. İklim koşulları uygun olduğu zaman konutsuz, giysisiz yaşanabilir. Fakat beslenmeden yaşam olanaksızdır.

Beslenme hiçbir zaman karın doyurmak anlamına gelmez. Besinlerimiz çok çeşitlidir. Her çeşit besinin bileşiminde değişik miktarlarda <<besin öğesi>> veya  <<besin maddesi>> dediğimiz kimyasal moleküller bulunur. Besinler yendikten sonra besin öğelerine parçalanır ve vücutta öyle kullanılırlar.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar, insanın büyüme, gelişme ve sağlıklı olarak yaşamını sürdürmesi için çeşitli besin öğelerine gereksinimi olduğunu göstermiştir. İnsanların gereksinimi olan bu besin öğeleri altı grupta toplanabilir:

Bir toplumun sağlıklı olabilmesi, toplumu oluşturan bütün bireylerin gereksinimleri olan besin maddelerini yeterli ve dengeli bir şekilde sağlamaları ile mümkündür. Sağlığı; bedenen, ruhen, alken ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımladığımıza göre, vücudun gereksinimi olan besinlerden bir veya birkaçı yetersiz alınırsa, vücudun büyümesi, gelişmesi, normal çalışması ve sosyal ilişkileri zayıflayacaktır. Yetersiz beslenme, vücudun enerji gereksinimini karşılayacak miktarda besin maddelerinin alınmaması, yani açlık veya yarı açlık anlamına gelmektedir.

Dengesiz beslenme ise, vücudun gereksinimi olan enerji sağlandığı halde, sağlığı için gerekli protein, vitamin ve minerallerin bazılarından yeteri kadar alınmaması durumudur. Yine gereksinimden fazla yiyecek alarak vücut ağarlığını normalin üstüne çıkartmak, vücut sağlığına zararlı olacağından dengesiz beslenmenin örneğidir.

Yetersiz ve dengesiz beslenme; bir çok hastalıkların doğrudan doğruya sebebi olduğu gibi, diğer bir çok hastalıkların da kolay yerleşmesi ve ağır seyretmesinde önemli bir etkendir. Yetersiz ve dengesiz beslenen bir kişi çalışma gücünden yoksun, hastalıklara karşı dirençsizdir ve kazandığının önemli bir kısmını tedavi için harcar, kısaca alken ve bedenen iyi gelişmemiş, yorgun, isteksiz ve hasta olur. Bu bakımdan beslenmede amaç; bireyin yaşı, cinsiyeti ve içinde bulunduğu fizyolojik duruma (gebe, emzikli, sporcu, işçi…) göre gereksinimi olan bütün besin öğelerini yeter miktarlarda sağlayabilmesidir.

Ayrıca kontrol et:

Menopoz Yaşı ve Belirtileri

İÇİNDEKİLER Menopoz Yaşı ve Etkileyen FaktörlerErken Menopoz Nedir? Neden Olur?Menopoza Geç Girmek İçin Neler Yapılır? …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir